"Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa"

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

 GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (2)

GYAKRAN ISMÉTEL KÉRDÉSEK (4)

 

Megjelent a mikrovállakozások támogatásról szóló VM rendelet

Június 1-től lehet legfeljebb 20 millió forintra pályázni mikrovállalkozások létrehozásához, fejlesztéséhez az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (ÚMVP) keretében.
 
Megjelent a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) 47/2012. (V. 11.) VM rendelete  a mikrovállalkozások támogatásának feltételeiről. Az 5000 fő alatti lakosságszámú és a legfeljebb 100 fő/km2 népsűrűségű településeken működő vagy induló vállalkozások kérhetnek támogatást. Az Abaúj Leader Egyesület működési területén 20 millió forint az igényelhető összeg felső határa annak érdekében, hogy minél több pályázó juthasson forráshoz. A hozzájárulás mértéke hátrányos helyzetű területen 65%, egyéb területen 60%.
 
A támogatási kérelmeket 2012. június 01. és június 30. között lehet beadni. A kérelmek elbírálásánál fontos szempont, hogy a támogatott vállalkozás munkahelyeket hozzon létre.
 
A jgszabály teljes szövege elolvasható a Magyar Közlöny 57. számában, mely elérhető innen...
 

A rendelettel kapcsolatos MVH közlemény, amely a kérelem elkészítéséhez szükséges pályázati adatlapokat és kitöltési útmutatókat tartalmazza a 71/2012. (V. 21.) MVH Közleményben jelent meg. A közleményt innen érheti el.


 

Csatolt dokumentumok:

 

Cím

Méret

Dátum

 

icon

A Közlemény pdf formátumban

147,6 kB

2012-05-21 15:57

icon

1. számú melléklet - D2500-04 Támogatási kérelem főlap

178,4 kB

2012-05-21 15:59

icon

2. számú melléklet - D0003-04 Építési A betétlap

29,8 kB

2012-05-21 16:01

icon

3. számú melléklet - D0004-03 Építési B betétlap

55 kB

2012-05-21 16:03

icon

4. számú melléklet - D0040-02 Építési C betétlap

36,4 kB

2012-05-21 16:04

icon

5. számú melléklet - D0001-04 Gép betétlap

61,2 kB

2012-05-21 16:06

icon

6. számú melléklet - D0075-03 Árajánlatos betétlap

82,2 kB

2012-05-21 16:07

icon

7. számú melléklet - D2502-03 Pénzügyi terv

114,5 kB

2012-05-21 16:09

icon

8. számú melléklet - Üzleti terv

74,9 kB

2012-05-21 16:10

icon

9. számú melléklet - D0079-01 Nyilatkozat összeférhetetlenségről, természetes személy esetén

79,3 kB

2012-05-21 16:12

icon

10. számú melléklet - D0080-01 Nyilatkozat összeférhetetlenségről, szervezet esetén

80,9 kB

2012-05-21 16:18

icon

11. számú melléklet - D0078-03 Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről

57,9 kB

2012-05-21 16:20

icon

12. számú melléklet - D9901-01 Közzétételi kérelem

40,5 kB

2009-11-19 15:19

icon

13. számú melléklet - Európai Unióról szóló Szerződés I. melléklete

15,6 kB

2012-05-21 16:25

icon

14. számú melléklet - Tájékoztató támogatási adatok nyilvánosságra hozataláról

120,8 kB

2012-01-19 12:06

icon

15. számú melléklet - Kitöltési útmutató

535,3 kB

2012-05-21 16:28

icon

16. számú melléklet - Üzleti terv kitöltési útmutató

354,2 kB

2012-05-21 16:30

icon

17. számú melléklet - Helyi Akciócsoportok címlistája

40,5 kB

2012-05-21 16:32

ÁRAJÁNLAT MINTA LETÖLTHETŐ

 

  (1)   Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési
kérelméhez,  a  támogatásra  csak  olyan  árajánlat  alapján  jogosult,  amelyet  e  rendelet  hatálybalépését  követõen
állítottak ki és tartalmazza
a)     az ajánlatkérõ nevét, címét és az ajánlattevõ nevét, címét és adószámát,
b)     a kiadási tétel mûszaki adatait,
c)     a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
d)     a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,
e)     a kiadási tétel pénznemét, valamint
f)      az ajánlattevõ cégszerû aláírását
g)     az árajánlat kiállításának dátumát.

 

MIKROVÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉSÉRE PÁLYÁZÓK figyelem!

 

A feldolgozással érintett beruházások esetében a következőket szíveskedjetek alapul venni:

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet (továbbiakban: Rendelet) kapcsolódóan a feldolgozás értelmezésével kapcsolatban a nem támogatható tevékenységeket érintően Rendelet 2. § (10) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:


„(10) Nem igényelhető olyan fejlesztéshez támogatás, amely az Európai Unióról szóló Szerződés I. mellékletében szereplő termékeknek, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 2002. január 28-ai 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének 17. bekezdése szerinti elsődleges termelésére vagy feldolgozására vagy turisztikai tevékenységre irányul, valamint amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet C. pontjában meghatározott ágazatokba tartozó tevékenységhez kapcsolódik.”


Az Európai Unióról szóló Szerződés I. mellékletében (továbbiakban: Annex 1. ) szereplő termékek termelése és elsődleges feldolgozása az EMVA I. tengelyébe tartozó mezőgazdasági termékek értéknövelése (továbbiakban: ÉLIP) jogcím keretében támogatható. A mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése jogcím keretében tehát a kettős finanszírozás tilalma értelmében e tevékenységekhez kapcsolódóan nem igényelhető támogatás.


Az Annex 1. termékek további feldolgozásához kapcsolódó fejlesztések azonban a mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése jogcím keretében támogathatóak.


Az élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos elhatárolás alapja tehát az, hogy amelyre az ÉLIP jogcím keretében nem lelhet igénybe venni támogatást, az a mikrovállalkozások jogcímben támogatható.


Az élelmiszeripari termékek mellett az Annex 1. termékek közül kiemelést érdemel a fa, tekintettel arra, hogy hol húzódik az elsődleges és további feldolgozás határa. Ez esetben a lehatárolás alapja az erdészeti géptámogatással való kettős finanszírozás kizárása. Mivel az erdészeti géptámogatás keretében a kivágásáig elvégzendő tevékenységekhez lehet igénybe venni a támogatást, ezért a kivágást követő további feldolgozási tevékenység a mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése jogcím keretében támogatható.

 

 

 

 

Figyelem! Módosult az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet
2012-06-12 12:30
2012. június 30-ig lehet támogatási kérelmeket benyújtani mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére az ügyfél beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS levelezési címére.

A támogatás célja a vidéki térségekben új mikrovállalkozások alapítása, illetve a működők műszaki-technológiai fejlesztése, a versenyképesség növelése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása érdekében.

Az MVH felhívja figyelmet arra, hogy a támogatás részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V.11.) VM rendelet 1. és 6. mellékletét módosító rendelkezések jelentek meg. A módosítások az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 19. § (1)-(4) bekezdéseiben találhatók.

A változtatások az egyes helyi akciócsoportok illetékességi területén alkalmazandó értékelési táblázatot és igényelhető támogatási összeget érintik. További tájékoztatást tartalmaz az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 64/2012 (V. 31.) közleménye.  

A támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatos további információk a 71/2012. (V.21.) számú MVH Közleményben olvashatók.

 
websas.hu
(c) Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2008-2009   

Jogi nyilatkozat | Adatvédelem